பெரியார் சிலை உடைக்கப்படும் – எச்.ராஜா பேச்சு! வன்முறையை தூண்டும் நோக்கமா?

#காலத்தின் குரல் #பெரியார் சிலை உடைக்கப்படும்…#எச். ராஜா பேச்சு வன்முறையை தூண்டும் நோக்கமா? விளம்பரம் தேடும் முயற்சியா? #சட்ட நடவடிக்கை அவசியமா? விவாதம்.. #லெனின் அவர்களுடைய உருவச் சிலையை #திரிபுராவில் அகற்றி இருக்கிறார்கள், அதைப்போல #தமிழ்நாட்டில் பெரியாரின் சிலையும் அகற்றப்படும் என்று …

Read More