പൗരത്വ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പരുപാടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഈ സഹോദരിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പൗരത്വ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പരുപാടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഈ സഹോദരിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ View at DailyMotion Share on: WhatsApp

Read More

कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर खास वर्ग की राजनीति करने का आरोप लगाया

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर खास वर्ग की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी वर्ग की नही बल्कि …

Read More